Fyrkanten

Fyrkanten, liten park vid Värmlandsgatan och Bohusgatan på Olympiaområdet. Den anlades 1930 och utgör en rumsbildning bestående av en gräsmatta inramad av två rader avenboksträd.