Frälsningsarmén

Frälsningsarmén, 1889 bildade Frälsningsarmén en kår på Råå. Kåren i Helsingborg bildades på påskdagen år 1890 i Godtemplarhusets stora sal på Carl Krooks gata 8–10. Det första högkvarteret var i villa Breidablick vid Karl X Gustavs gata. Redan år 1892 uppfördes en egen byggnad med gudstjänst- och samlingslokal på Fågelsångsgatan 12. Arkitekt var Mauritz Frohm och byggnaden har sedan dess utnyttjats av Frälsningsarmén.