Föreningssparbanken

Gamla Sparbankens kontorshus vid Järnvägsgatan/ Norra Kyrkogatan

Gamla Sparbankens kontorshus vid Järnvägsgatan/ Norra Kyrkogatan

Föreningssparbanken och dess föregångare i Helsingborg, Gamla Sparbanken (egentligen Sparbanken i Helsingborg) stiftades år 1836 och inrymdes till en början i ”nedre våningen i Enkefru Post- Directeurskan Weilanders hus” vid Södra Storgatan 13 (numera rivet). År 1898 flyttade man in i det egna sparbankshuset i hörnet Järnvägsgatan/Norra Kyrkogatan (under en tid Akademibokhandeln). Huset ritades av arkitekterna Fritz Ullrich och Eduard Hallquisth i Stockholm.

Äldre sparbössa från Wällufs sparbank

Äldre sparbössa från Wällufs sparbank

Allmänna Sparbanken, som haft lokaler på Carl Krooks gata 38 och sedan år 1925 på Södergatan 24, gick från 1934 upp i Sparbanken i Helsingborg. Helsingborgs Nya Sparbank startade som Helsingborgs Lantförsamlings nya sparbank år 1887. År 1904 flyttade banken till eget hus på Drottninggatan 28.
Wällufs Sparbank stiftades år 1871. Banken hade under många år lokaler i det s k Arnhamnska huset vid Stortorget 13. År 1917 flyttade man till ett eget hus i hörnet Järnvägsgatan 5/Södra Kyrkogatan. År 1965 gick Nya Sparbanken och Wällufs Sparbank ihop och bildade Nya Sparbanken Hälsingborg tillsammans med Sparbanken i Raus (stiftad 1906) och Vallåkra. Den stora sparbanksfusionen i Helsingborg ägde rum år 1971, då Gamla Sparbanken och Nya Sparbanken bildade Sparbanken i Helsingborg. Till denna sparbank knöts därefter på 1970-talet Allerums Sparbank (stiftad 1883) och Luggude Härads Sparbank i Mörarp (stiftad 1848).
År 1974 stod det nya Sparbankshuset färdigt och omfattade i stort sett hela kv. Telegrafen, i vilket det gamla Sparbankshuset fanns och ännu finns kvar. Ytterligare fusioner ägde rum och firman ändrades år 1980 till Sparbanken Västra Skåne och år 1984 till Sparbanken Skåne. Sparbanken bolagiserades år 1992 och börsintroducerades under namnet Sparbanken Sverige. Därefter, år 1997, gick Sparbanken Sverige samman med Föreningsbanken till Föreningssparbanken med huvudkontor i Helsingborg i bankhuset på Järnvägsgatan 5.
Föreningsbanken (tidigare Jordbrukskassan) har haft kontor bl.a. på Nedre Långvinkelsgatan och i Nya Sparbankens tidigare fastighet på Drottninggatan 28. Fastigheten i kvarteret Telegrafen såldes år 1997 till Wasakronan och ägs numera av Norrporten. KS
Läs mera: Erik W. Borna, ”Helsingborgs Nya Sparbank 1887–1937” (1937); Eric Cavallin, ”Wällufs Sparbank 1871–1946” (1946); Henrik O. Andersson och Fredrik Bedoire, ”Bankbyggande i Sverige” (1981); Olle Lindvall, ”En sparbanks historia, Två städer och en bygd”, Om Sparbanken Skåne, f.d. Sparbanken Västra Skåne, Sparbanken i Helsingborg (1986).