Fredriksdalsskolan

Fredriksdalsskolan, Larmvägen, togs i bruk 1970. I mars 2011 beslutade barn- och utbildningsnämnden att den kommunala skolverksamheten skulle upphöra. Den fristående skolan Kubikskolan har tagit över lokaler och verksamhet. På en av skolans väggar finns reliefen Banor i rymden av Jörgen Fogelquist.