Kubikskolan

Kubikskolan, togs i bruk 2000 i Rosengårdskyrkans lokaler och flyttade sedan till Skaragatan. Idag finns skolan på Larmvägen och har elever i årskurs F–9.