Färdtjänst

Färdtjänst, i Helsingborg inrättad av brandförsvaret i februari 1965 för transport av rörelsehindrade. Starten var blygsam med ca 120 resor per månad. I takt med att samhället har centraliserats, familjer bor allt mer utspridda och medellivslängden ökar har verksamheten vuxit till att under mitten av 2000-talet omfatta ca 16 000 resor per månad. Färdtjänsten bedrivs numera av Region Skåne efter ett antal år med privata entreprenörer. Se även Taxi och Lokaltrafik.