Fotografer

fotografannons
fotografannons
Annons i ÖP 1867 för Hanna Forthmeijer och några andra av de tidiga fotograferna i Helsingborg

Helsingborg kom tidigt att besökas av pionjärerna inom fotografin. Den förste som besökte staden var Charles Neubourg från Paris, som redan året efter landsmannen Louis Daguerres lansering av den första kameran, besökte Helsingborg i fem dagar 1840. Neubourg fortsatte sedan till Göteborg och Stockholm. I huvudstaden annonserade han ut stadsvyer från olika städer och det kan antas att han vid uppehållet i Helsingborg utnyttjat tillfället att komplettera samlingen. Det har dock aldrig återfunnits några bilder från staden. Först 1844 finns bevis för att fotografering skett i Helsingborg genom annons i Nyare Helsingborgs-Posten den 13 maj. Då meddelas att Lars Benzelstierna och A. Sauerbier tar porträtt i Helsans Brunnssalong. Även i detta fall saknas fotografierna. Benzelstierna räknas som Sveriges första fotograf.

Fram till 1858 besöktes Helsingborg flitigt av kringresande fotografer, i huvudsak från Danmark, men detta år etablerades den första fasta ateljén avhelsingborgarna Axel Wais och Nils Fredrik Pettersson. Ateljén var belägen på Södra Strandgatan 5. En son till fastighetens ägare var Otto Wegener (f. 1849). Pojken tog möjligen intryck av denna nya konstart som etablerats i huset. Han kom nämligen så småningom att etablera sig som en av de populäraste fotograferna i Paris, där han tog sig artistnamnet Otto.

https://media.helsingborg.se/uploads/networks/4/sites/152/2016/12/fiolmakare-701x1024.jpg
Prov på Alfred B. Nilsons fotokonst. Lägg märke till den fina ljussättningen
Prov på Alfred B. Nilsons fotokonst. Lägg märke till den fina ljussättningen
Prov på Alfred B. Nilsons fotokonst. Lägg märke till den fina ljussättningen

Om Otto varit okänd för helsingborgarna, så har istället andra senare gjort sig stora namn inom fotokonsten. En uppräkning skulle bli mycket lång, men några namn bland pionjärerna som gjort sig odödliga är Hanna Forthmeijer, (1827–1914), Carl Dahlquist, (1847–1907), Johan Theodor Nodermann (1837–1927) (bror till Hanna Forthmeijer), Johannes Mölgaard (1854–1927) och Alfred B. Nilson, (1866–1948), den senare flitigt anlitad av svensk press, bokförlag, Svenska Turistföreningen m.fl. Bland efterföljarna under 1900-talet har ett stort antal framstående Helsingborgsfotografer gjort sig kända. En uppräkning är hart när omöjlig och riskerar att bli orättvis, men några namn ur skaran av de som finns representerade i åtskilliga fotoalbum i Helsingborg är exempelvis Salfon Almquist, Emil Bruno, Hjalmar Leverin, Nelly Gunnarsson, Steen-Möller, Carl Bagge, W. Blomgren, Tord Mathson, Wiking Nilsson, Torsten Iwallius, Sven Desaix och Olle Lindberg.

Sedan stadens tidningar under 1920-talet börjat anamma fotografin för illustrationer har denna verksamhet successivt blivit allt viktigare och idag har i stort sett alla dagstidningar i landet ett flertal anställda fotografer. Helsingborgs Dagblad som nu är den enda dagstidning i staden har genom åren haft flera högklassiga fotografer, liksom stadens övriga nu nerlagda dagstidningar. Numera sker nästan all pressfotografering med digital teknik och publiceras uteslutande i färg. Nya tekniker medger snabb överföring av bild direkt från fotografen till redaktionens datorer med allt vad det innebär av tidsbesparing. Helsingborgs dominans inom veckopressen (se Allers förlag) har genererat en stor fotosektion som sysslar med såväl mat-, reportage- som modefotografering (se Lisa Kallos), fotografer som för det mesta arbetar i det ”tysta”.
Utöver de ovan namngivna äldre fotograferna har genom åren många andra i yrket med framgång verkat i Helsingborgsregionen inom konst-, natur-, mode-, arkiv-, musei-, dokument- och ateljéfotografin. Ett stort antal amatörfotografer har dessutom med framgång svarat för uppmärksammade insatser inom fotokonsten via utställningar och i svenska och internationella tävlingssammanhang. Se även Kanonfotografer.

KEA

Läs mera: Karl Erik Ander, ”Helsingborgs första fotografer – och deras bilder” (1998).