Fortuna

Fortuna, samhälle längs stranden vid Rydebäck, uppbyggt under 1800-talet med bostäder för främst arbetare på Tegelbruken och Rydebäcks gård. Ett nytt villaområde började byggas i början av 2000-talet och bildar därigenom en fortsättning på det tidigare anlagda Rydebäcksområdet.