Folkrörelsearkivet

Folkrörelsearkivet, även Folklivsarkivet, uppstod när Arbetarrörelsens arkiv 1970 flyttades från Folkets hus till lokaler i Långvinkelsgatan 95. Därefter har Folkrörelsearkivet varit ett arkiv inte bara för arbetarrörelsen utan också för folkrörelsernas arkivmaterial. Folkrörelsearkivet som dagligen är öppet för allmänheten och tillgängligt för forskning, förvarar mängder av material från stadens fackföreningar, kooperativa handelsföreningar, nykterhetsrörelsen, Skånska Social-Demokratens tidningslägg, bibliotek, fotografier, mm. I lokalerna förvaras även Gillet Gamla Helsingborgs arkiv.