Skånska Social-Demokraten

Skånska Social-Demokraten, startad i Helsingborg 1907 på initiativ av Adolf Christiernson (1875–1958), som också under många år ledde tidningen både redaktionellt och ekonomiskt. Christiernson blev 1900 medarbetare i tidningen Arbetet i Malmö. Han valdes 1905 till ledamot av andra kammaren för Helsingborgs stad. Valet betecknades av den borgerliga pressen som ”en skandal för Helsingborgs samhälle”. Han sades vara ”en våldsamt radikal socialist med de krassaste ofosterländska åsikter.” De ultraradikala åsikterna visade han snabbt i Skånska Social-Demokraten, där han under signaturen ”Lukas” ironiserade över de värderingar som rådde i landet. Han var antimilitarist, en förkämpe för kooperationen och en stor nykterhetsivrare. Ett provnummer av tidningen utkom den 27 september 1907. Tidningen utkom från starten varje helgfri dag. Redaktionen och expeditionen fanns i Folkets hus medan tryckeriet var förlagt till Bageriföreningen nr 3:s fastighet i Södra Tvärgatan.

År 1925 i mars inleddes en ny epok i tidningens historia. På tryckeriet på Södra Tvärgatan hade tidningen tryckts på en liten tvåsidespress. Ibland när drivkraften strejkade fick medarbetarna dra pressen för hand. År 1919 fick man en ny s.k. flattrycksrotationspress och flyttade då också tryckeriet till tidningens andra lokaler i Folkets hus. Men efter kort tid blev även dessa lokaler otillräckliga. Man köpte då ett eget hus på Södergatan 24, byggde om och till och flyttade tidningens alla funktioner dit.

Många sedermera kända namn knöts tidigt till Skånska Social-Demokratens redaktion: nämnas kan t.ex. Carl Schill, Karl Salomonsson, Einar Svensson, Allan Selge och Gunnar ”Gebe” Andersson. Berömd vida utanför tidningens spridningsområde blev så småningom SSD-medarbetaren blivande socialministern Gustav Möller, medarbetare i tidningen 1907–1912. År 1933 förändras tidningen från förmiddagstidning till eftermiddagstidning och det poängteras att läsarna nu får morgonens och förmiddagens nyheter redan samma eftermiddag. Upplagesiffrorna blev, trots många försök att skaffa nya prenumeranter, i stort sett oförändrade ända fram till mitten av 1950-talet. År 1954 fick tidningen tillnamnet Nyheterna. Tre år senare slopades namnet Skånska Social-Demokraten helt och enbart namnet Nyheterna fanns kvar. Den 11 september 1965 utkom sista numret av Nyheterna. Därefter uppgick tidningen i Arbetet, och en nära 50-årig epok i Helsingborgs presshistoria var till ända.