Folkets park, Hasslarp

Folkets park, Hasslarp, uppförd av Hasslarp Folkets Hus- & Parkförening 1909. Entrén och biljettluckor tillkom 1937. En tillbyggnad för samlingslokaler och vaktmästarbostad tillkom i slutet av 1950-talet efter ritningar av Mogens Mogensen och ersatte därmed den tidigare restaurangen och bostaden. Se även Hasslarp.