Filbornatippen

Avfallshantering/Källsortering

Filbornatippen/avfallshantering förr och nu, Filborna avfallsanläggning, invigd på sensommaren 1951, har med tiden utvecklats från soptipp i traditionell mening till en gemensam stor återvinningsanläggning för sex kommuner i Nordvästskåne: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm med tillsammans ca 215 000 invånare. Anläggningen ägs och drivs av det regionala avfallsbolaget NSR (Nordvästra Skånes Renhållningsaktiebolag). Totalt hanteras här mer än 300 000 ton avfall om året.

Historiskt om avfallshantering

Helsingborgs stad förvärvade 1950 Väla Nygård och Filbornagården för att ge plats åt en stor soptipp, som enligt kalkylerna skulle kunna svälja sopor ända till sekelskiftet. Källsortering och återvinning var då ännu tämligen okända begrepp. Allt skräp åkte på tippen i en enda röra. Sedan dess har Filbornatippen, som framgår av ovanstående, förvandlats till något av en industri, där i stort sett det mesta av industri- och hushållsavfallet med moderna metoder kan nedbrytas och soporna återvinnas för nya funktioner. Se även Renhållning. SG