Fågelkvarteren

Fågelkvarteren, folklig benämning på kvarteren mellan S:t Peders gata, S. Stenbocksgatan, S. Vallgatan, Drottning Margaretas gata och Bergaliden. Bebyggelsen tillkom på 1890-talet, först längs Olympiavägen. Eftersom det saknades stadsplan för området innebar det att byggherrarna hade fria händer och resultatet blev att tomterna utnyttjades maximalt i flera fall.