Femina

Femina, månadsmagasin (tidigare veckoutgivning) som ges ut av Allers förlag. Den startade som handarbetstidning 1931. År 1944 ändrades den till veckotidning och fick namnet Femina. Veckotidningen Femina lades ner 1981 men återuppstod som månadsmagasin ett år senare.