Espelundska trädgårdsmästeriet

Espelundska trädgårdsmästeriet, grundat av Leonard Fredrik Espelund (1817–1886), var beläget öster om värdshuset Grönalund. Espelundska trädgårdsmästeriet var ursprungligen en stor egendom men under senare tid begränsat i norr av Nedre Eneborgsvägen, i öster av den numera försvunna Linnégatan och i söder av Gasverksgatan. Verksamheten upphörde 1964.