Eneborgsbolaget

Eneborgsbolaget, ett konsortium som efter Aron Siöcronas (se Siöcrona (släkten)) död 1899 förvärvade dennes stora egendom Eneborg, d.v.s. de nuvarande stadsdelarna Eneborg och Högaborg.

Genom den explosiva industriella utvecklingen och den stora inflyttningen till staden var bostadsbristen vid slutet av 1800-talet skriande stor. Områdena ovanför Landborgen, mestadels fäladsmarker, inbjöd till bostadsbyggande. Här såg det ekonomiskt starka konsortiet sin chans att genom förmånlig kreditgivning till hugade hantverkare och arbetare stimulera byggandet av flerfamiljshus. På så sätt kunde ett stort antal av framför allt hantverkare bli formella ägare till egna hyresfastigheter. Som kreditgivare och i princip förvaltare av fastigheterna hade konsortiet dock en säker trumf på hand.