Edvard Andersson

Andersson, Edvard, 1891–1967, konstnär och teckningslärare vid dåvarande Flickläroverket (Olympiaskolan). Hans måleri är präglat av starka koloristiska effekter i ett djärvt abstrakt formspråk. Jämsides med sin konstnärliga verksamhet drev han en tobaksaffär i sydvästra hörnfastigheten vid Södergatan och Holländaregatan (senare RIAL).