Olympiaskolan

Olympiaskolan, före detta Flickläroverket.
Olympiaskolan, före detta Flickläroverket.

Olympiaskolan, Södra Stenbocksgatan/ Filbornavägen. Skolbyggnaden ritades i huvudsak av stadsarkitekten Arvid Fuhre och togs i bruk 1933, då under namnet Högre allmänna läroverket för flickor. Riksdagen hade i slutet av 1920-talet beslutat att flickor skulle ha tillträde till statliga skolor. Läroverket inrättades 1929 med fyraårig realskola och treårigt latin- och realgymnasium. Undervisningen fick till en början ske i provisoriska lokaler. År 1960 byggdes skolan till och 1963 blev gamla ”flickis” samgymnasium och 1964 fick den namnet Olympiaskolan.