Dragaregatan

Dragaregatan, efter Dragarehusen invid Fredriksdal. Se även Sjöar och vattendrag (Stattena 1931).