Djurbegravningsplatsen

Djurbegravningsplatsen, (ibland felaktigt kallad djur- eller hundkyrkogården), ligger vid Tunderfeltsgatan (nordöst om Pålsjö kyrkogård) och invigdes 1952. För driften ansvarar Helsingborgs Djurskyddsförening, grundad 1905.