Differenterna

Differenterna. Från vänster Bengt Orup, Tomas Nordbäck, Jan Lundgren, Thormod Larsen, Lennart Rosensohn och längst fram Lennart Jönsson. Foto Björn Lindberg

Differenterna, konstnärsgrupp. Differenterna kallade sig sex nordvästskånska konstnärer som framträdde tillsammans vid utställningar under tioårsperioden 1967–77. Gruppens medlemmar är var för sig individuellt välkända profiler i skånskt konstliv. Differenterna bestod av grafikerna Thormod Larsen och Jan Lundgren samt målarna Lennart Jönsson, Tomas Nordbäck, Bengt Orup och Lennart Rosensohn.