Dietrich Buxtehude

Buxtehude, Dietrich, ca 1637–1707, tonsättare, organist, delvis uppväxt i den holsteinska staden Oldesloe. Födelseorten är okänd men han tillbringade sannolikt även sina uppväxtår i Helsingborg. Buxtehude var verksam som organist i Helsingborgs Mariakyrka under åren 1657–60, varefter han tillträdde en tjänst som organist i den tyska församlingens Mariakyrka i Helsingör 1660–68. Sistnämnda år blev han organist och Werkmeister vid Mariakyrkan i Lübeck, där han kvarstannade till sin död. Buxtehude hade fått sin musikaliska skolning av fadern Hans Buxtehude (d. 1674), vilken han f.ö. efterträdde som organist i Helsingborg. Som kompositör och som tillskyndare av den s.k. Abendmusiken i Lübeck fick Buxtehude stor betydelse. Han framstår bredvid J. S. Bach som ett av kyrkomusikens stora namn. Buxtehude fick rykte om sig som en ypperlig organist och hans orgelkompositioner studerades noga av hans elever i Skandinavien och Tyskland. Till hans ”elever” hörde bl.a. J.S. Bach och F. Händel. Av de ca 130 orgelverken är praktiskt taget alla avsedda för kyrka och andakt. Delar av den orgel (den s.k. Buxtehudeorgeln) som han använde under sina år i Helsingborgs Mariakyrka såldes i samband med kyrkans omdaning på 1850-talet till Torrlösa kyrka och är fortfarande i funktion där. Se även Musikliv.

Läs mera: C-A Moberg, ”Dietrich Buxtehude”, Gillet Gamla Helsingborgs förlag, (1946); K. Snyder, ”Dieterich Buxtehude, Organist in Lübeck” (1987, engelskspr.); Greger Andersson, ”Från Dietrich Buxtehude till Sone Hansson Strängberg – Organister, stadsmusikanter och häradsspelmän i Helsingborg och Luggude härad”, Kring Kärnan 23 (1994).