Dag Hammarskjölds väg

Dag Hammarskjölds väg, efter Dag Hammarskjöld (1905–1961). H. var FN:s generalsekreterare 1953– 1961 (Pålsjö 1961).