Christoffer Johannes Boklund

Boklund, Johannes Christoffer,1817–1880, historie-, genre- och porträttmålare. Boklund var född i förvaltarbostaden på Kulla Gunnarstorps slott. I Allerums kyrka finns en altarmålning av hans hand. För övrigt hade av allt att döma Boklund inte någon vidare kontakt med hembygden. Han kom tidigt in i kretsen kring Karl XV, blev dennes hovintendent och föreståndare för de kungliga konstsamlingarna. När dessa sedan överfördes till det blivande Nationalmuseum var det han som hade huvudansvaret och när museet öppnades för allmänheten 1866 blev han dess förste chef. Under många år var han också lärare vid Konstakademien i Stockholm.

Läs mera: Yngve von Schmidten, ”En konstens märkesman”, Jultidningen ”Vid Öresund” (1905).