404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 9 December, 2016

  Medeltidens kyrkor

  Författare: Peter Carelli Redan under järnåldern hade många nordbor direkta kontakter med den kristna världen på kontinenten. Den kristna läran och dess värderingar var således välkända i det nordiska samhälle som ännu präglades av ”det gamla sättet att leva”. I Skåne, som i övriga Sydskandinavien, kom dessa kulturkontakter att fungera som en successiv hybridisering av

 • 8 December, 2016

  Christoffer Johannes Boklund

  Boklund, Johannes Christoffer,1817–1880, historie-, genre- och porträttmålare. Boklund var född i förvaltarbostaden på Kulla Gunnarstorps slott. I Allerums kyrka finns en altarmålning av hans hand. För övrigt hade av allt att döma Boklund inte någon vidare kontakt med hembygden. Han kom tidigt in i kretsen kring Karl XV, blev dennes hovintendent och föreståndare för de

 • 8 December, 2016

  Allerum

  Allerum, socken och kyrkby i en gammal kulturbygd med forntida anor. Byn är belägen ca 10 km norr om Helsingborg. Allerum är också namn på en församling med stor utsträckning omfattande bl.a. Kulla Gunnarstorp och kustsamhällena norr om staden. I socknen finns ca 45 kända stenåldersboplatser och ett 40-tal andra fornlämningar, i huvudsak bronsåldershögar samt