Centralpassagen

Centralpassagen, benämning på det stora hus som ligger i norra hörnet av Karlsgatan/Bruksgatan. Fastigheten uppfördes 1907-08 efter ritningar av Alfred Hellerström.