Ceasar’s Palace

Ceasar’s Palace, diskotek och nöjespalats i tidigare Palladiumbiografen på Bollbrogatan. C. har senare blivit känt som Metropol respektive Hollywood. Se även Nöjesliv förr och nu.