Carl-Axel Acking

Acking, Carl-Axel, 1910–2001, helsingborgsfödd arkitekt, professor. En av arkitekterna vid utställningen H55, ritade bl.a. utställningspaviljonger på parapeten, varav en nu återuppförts intill restaurang Parapeten. Se också Arkitektur.