Canzonetta

Canzonetta, diktarboning som försvann i tidens nybyggnation på Närlundaområdet
Canzonetta, diktarboning som försvann i tidens nybyggnation på Närlundaområdet

Canzonetta, villa som var belägen öster om tidigare Ramlösavägen, nedanför lantegendomen Närlunda, vilken i sin tur låg där Närlunda bostadsområde sedan vuxit upp. Canzonetta som var en avstyckning av Närlundagården, uppfördes 1864–65 av publicisten och skalden Oscar Patrik Sturzen-Becker (Orvar Odd) som skämtsamt kallade bostaden ”ett skatbo för en poet”. Sturzen-Becker lämnade Canzonetta 1868 som svårt sjuk och flyttade till sin läkare, Fritz Netzler på Långvinkelsgatan, där han avled året därpå.
År 1871 köpte handlanden Oskar Netzler villan och 1875 förvärvades den av Carl Henckel (släkten) på exekutiv auktion, för Adolf Bennets räkning. Bennet var då redan ägare till egendomen Närlunda. Senare ägare till Närlunda och Canzonetta var från 1898 konsul August Wingårdh, vars son Gunnar W. bosatte sig i Canzonetta. Senare bodde bl.a. (åren 1950–61) advokatparet Börje Velander och Ella Tengbom-Velander i Canzonetta. Sista hyresgäst blev direktör Torgny Hallberg med familj, åren 1961-68, varpå huset revs. Men redan 1956 hade August Wingårdh skänkt huset till föreningen Bikupan som 1965 sålde fastigheten vidare till staden, varpå pensionärshemmet Bikupan i Käftaåra kunde uppföras. KEA

Läs mera: Karl Salomonsson, ”Canzonetta”, Minnen från Helsingborg och dess skola (1973).