Bollbrolyckan

Bollbrolyckan, eller Bålbrolyckan, äldre benämning på Krookska planteringen (Stadsparken). Ordet härleds möjligen till bålwerk = förskansning, befästning.