Bollbrolyckan

Bollbrolyckan, eller Bålbrolyckan, äldre benämning på Krookska planteringen (Stadsparken). Ordet härleds möjligen till bålwerk = förskansning, befästning. Det har också föreslagits att Bollbro härleder till den äldre benämningen för träbro (jmfr stadsdelen Bollbro i Odense som uppges komma från den medeltida danskans bulbro)