Blåstrumpan

Blåstrumpan, skoltidning utgiven åren 1949–1964 av elever vid Högre Allmänna Läroverket för Flickor i Helsingborg (nuvarande Olympiaskolan). Tidningen fick en fortsättning i ”Olympen” 1970–1974 och gavs senare ut en tid som ”Nya Olympen”, tidningen ges inte längre ut.