404

The page could not be found

Vi gjorde en sökning på webbplatsen till dig, kanske letade du efter:

 • 9 December, 2016

  Olympiaskolan

  [caption id="" align="alignnone" width="1831"] Olympiaskolan, före detta Flickläroverket.[/caption] Olympiaskolan, Södra Stenbocksgatan/ Filbornavägen. Skolbyggnaden ritades i huvudsak av stadsarkitekten Arvid Fuhre och togs i bruk 1933, då under namnet Högre allmänna läroverket för flickor. Riksdagen hade i slutet av 1920-talet beslutat att flickor skulle ha tillträde till statliga skolor. Läroverket inrättades 1929 med fyraårig realskola och

 • 5 August, 2022

  Helmer Lång

  Helmer Lång, författare, litteratur- och konstvetare, konst- och teaterkritiker, lärare, född 1924 i Malmö, död 2014. Lång blev riksbekant som Albert Engströmforskare med höjdpunkt i doktorsavhandlingen ”Kolingen och hans fäder. Om Albert Engström och internationell vagabondkomik” (1966). Lång var från 1958 knuten till Helsingborg som lektor i svenska vid Olympiaskolan (Flickläroverket), en tjänst han hade

 • 11 December, 2016

  Vattenverk

  Vattenverk, den första vattentäkten i Helsingborg som var kopplad till en allmän vattenledning var brunnen på Springpostgränden. Därifrån levererades vatten via en vattenledning av trä dels till kronobränneriet på nuvarande Rådhusets tomt i slutet av 1700-talet, dels till springbrunnen på västra delen av Stortorget i början av 1800-talet. Från brunnen på Springpostgränden byggdes år 1874