Björka

Björka, bostadsområde beläget intill Väla centrum och Ödåkra samhälle. Björka har sitt namn efter Björka by, en av Kropps sockens större bondbyar, tillsammans med Väla och Hjortshög. Av de ursprungligen tiotal gårdarna återstår i dag endast några få. Resterna av byn ligger mellan Väla köpcentrum och Kropps trafikplats. Av den större lantegendomen, Björka gård, finns i dag endast en del av huvudbyggnadens stenflygel kvar, helt kringbyggd av köpcentret. Gården omfattade vid slutet av 1800-talet ca 400 tunnland åker och 40 tunnland skog. Dagens bebyggelse är i huvudsak ifrån 1980-talet.