Ödåkra

Ödåkra, en gång tillverkningsort för Taffelaqvavit
Ödåkra, en gång tillverkningsort för Taffelaqvavit

Ödåkra, tätort strax norr om Helsingborg inom Fleninge socken. Ödåkra var under 1800-talets första del i huvudsak en liten by med ett antal mindre jordbruk. I samband med att västkustbanan började anläggas på 1880-talet och sträckningen från Helsingborg till Kattarp skulle gå igenom byn började samhället expandera. 1884 byggdes stationshuset och året därpå invigdes järnvägen. Utvecklingen fortsatte ytterligare då Helsingborgs Spritförädlings AB etablerades intill järnvägen 1898. Här tillverkades bl.a. det kända märket Ödåkra Taffel Aquavit. Tillverkningen upphörde 1977.
Under 1900-talets första hälft gick utvecklingen av samhället relativt långsamt, men efter 1960 började det åter växa kraftigt, nu som en bostadsförort till Helsingborg. Ödåkra var fram till kommunsammanslagningen centralort i Ödåkra kommun. Samhället ligger i nära anslutning till Björka och Väla centrum. Ortnamnet uppträdde omkring 1524 som ”Øagre” som i det danska språket skulle kunna syfta på byns högt belägna åkrar. Förleden av Ödåkra skulle också kunna vara bildat av adjektivet öde i betydelsen obrukad och efterleden av en böjningsform av åker. Invånarantalet den 31 dec. 2010 var 4 920.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton och föremål från Ödåkra, bland annat: [[1]]

På Riksantikvarieämbetets söksida ”Fornsök” hittar du information om arkeologiska fynd i trakten: [[2]]

Läs mer: Helsingborgs Historia Del VIII:1 [[3]].