Bernhard Ingelsson

Helsingborgs museers samlingar

Ingelsson, Bernhard, 1866–1937, konsul, skeppsredare, kommunalpolitiker. Ingelsson var en av grundarna av AB Transmarins rederirörelse. (Se Sjöfartsstaden.) Han inledde sin framgångsrika bana som bokhållare men sjöfartsintresset tog snart överhanden och han blev redare. Under Ingelssons ledning som verkställande direktör och styrelseordförande utvecklades Transmarin till en av landets ledande rederirörelser. Han tog också som stadsfullmäktig under många år aktiv del i det kommunala styret liksom i en rad företags- och föreningsstyrelser. Han var jämte bl.a. Henry Dunker en av de stora bidragsgivarna vid tillkomsten av Helsingborgs konserthus.