Bernadottemonumentet

Minnesmärket över den förste Bernadottens ankomst till Sverige har efter flera omflyttningar i och kring hamninloppet äntligen fått sin plats
Minnesmärket över den förste Bernadottens ankomst till Sverige har efter flera omflyttningar i och kring hamninloppet äntligen fått sin plats

Bernadottemonumentet, minnesmärke av gjutjärn, rest 1843 i Helsingborgs äldsta hamn till minne av Jean Baptiste Bernadottes ankomst till staden som svensk tronföljare 1810. Landstigningen ägde rum på en brygga av sten som hade byggts 1764–66 och förlängts 1809. Efter förstärkning och ytterligare förlängning blev bryggan en del av stadens första hamn. Hamnen invigdes 1832 av Karl XIV Johan vilket framgår av en text på monumentets baksida. Monumentet ritades av arkitekt Fredrik Blom och göts vid styckebruket i Finspång. Vid tillkomsten av den norra hamnbassängen förlorade det sin ursprungliga plats och flyttades till Hamntorget. Efter en renovering placerades det sommaren 2001 på sin nuvarande plats vid Bernadottetrappan från samma år vid torgets västra sida.

Läs mera: Torkel Eriksson, ”Landstigning och hamninvigning. Ett monument berättar” (2001).