Batteri Hälsingborg

Batteri Hälsingborg, kustartillerianläggning, byggd 1940 i Djuramossa (Djuramåsa) norr om Helsingborg. Batteri Hälsingborg var anlagt som skydd mot ett förväntat tyskt angrepp mot Öresundskusten.

Se även Beredskapsmuseet.

I Kulturmagasinets/Helsingborgs museers samlingar hittar du foton från artillerianläggningen i Djuramåsa, bland annat: [[1]]