Beredskapsmuseet


Beredskapsmuseet, anlagt på den plats i Djuramåsa (även benämnt Djuramossa) norr om Helsingborg invid väg 111, där under krigsåren på 1940-talet Batteri Hälsingborg var beläget, som skydd mot ett förväntat tyskt angrepp mot Öresundskusten.
Flera pjäsvärn och bunkrar m.m. som ingick i batteriet är bevarade i autentisk miljö. Det är ett museum innehållande dels permanenta samlingar, dels tillfälliga utställningar, allt givetvis inom temat ”beredskapsminnen”. Museet öppnades sommaren 1997 och drivs i privat regi.

beredskapsmuseet
beredskapsmuseet