Barnens dag

Barnens dag, arrangerades första gången i Helsingborg år 1906 och senare utökad till en ”Barnens och De Gamlas Dag”. Anledningen till evenemanget var då att stadens fyra Sommarkolonier sökte pengar till driften, som dittills bekostats av frivilliga bidrag från enskilda, organisationer och företag. Dessa bidrag hade minskat och man behövde hitta andra intäktsformer. Evenemangen som återkom åren 1919, 1932, 1936, 1944, 1948, 1959 och 1962 blev storslagna festligheter och samlade stora människomassor. På Stortorget och i den gamla allén, som förr fanns på Drottninggatan, arrangerades alla slags attraktioner för såväl vuxna som barn med cirkus, tivoli, lotterier och dansbanor bland mycket annat.

barnensdagtidning

Program och rockmärke från första Barnens Dag 1906.

barnensdagknapp