B.C. Strandqvists cigarrfabrik

Cigarrullningen i full gång

Strandqvists cigarrfabrik, B.C., startades av B.C. Strandqvist 1908 på Kristianstadsgatan, i en fastighet som hans broder, tunnbindare Gustaf Carlsson, uppfört. Fabriken upphörde 1915 då Tobaksmonopolet infördes.

Läs mera: K.E. Olsson (Ander), ”Det Gamla Helsingborg”, Del IV (1983).