August Ehrensvärd

Ehrensvärd, August, ägare av egendomen Liatorp.