Arbetsförmedling

Arbetsförmedling, ursprungligen benämnt arbetskontor.

Inrättades 1902 på initiativ av konsul Oscar Trapp i det f.d. sjukhuset ovanför Himmelriksgränden. Det var då landets första kommunala arbetsförmedling. Dess första föreståndare var Carl Johansson, socialdemokratisk kommunalpolitiker och riksdagsman. Förmedlingen fanns kvar här till 1941 då man fick en egen fastighet på Holländaregatan väster om nuvarande polishuset. På 1970-talet flyttades förmedlingen till Södergatan mittför Simhallsbadet. Lokalerna moderniserades år 1999. Det tidigare arbetsförmedlingshuset vid Holländaregatan inhyste under 2000-talet viss social verksamhet. Fastigheten revs i januari 2015.