Holländaregatan

Holländaregatan, Nedre och Övre, vid Nedre Holländaregatan, väster om Södergatan låg under åren 1847–1932 den s.k. Wetterlingska möllan (se även Möllor/Kvarnar) av holländsk typ (se också Söder).