Arbetarekommunens bibliotek

Arbetarekommunens bibliotek, startat 1894 som Helsingborgs fackföreningars bibliotek. Anskaffande av böcker och skötsel av biblioteket låg under många år helt i händerna på frivilliga och obetalda krafter. En drivande kraft under uppbyggnadsåren var den tidigare cigarrarbetaren Carl Magnusson, efterträdd av legendariske bibliotekarien, författaren m.m. K A Svensson, känd även för sina böcker om Vilhelm Ekelund. Under den första tioårsperioden var biblioteket inrymt i godtemplarhuset vid Carl Krooks gata men flyttade efter tillkomsten av Folkets hus dit. En sammanslagning med stadsbiblioteket skedde år 1953. Se även Bibliotek.