Apotek

Apoteket Kärnan låg fram till 1974 på S. Storgatan omedelbart söder om Hallbergs trappor.

Apotek. Det äldsta privilegiebrevet för ett apotek i Helsingborg utställdes 1676. Apoteket var beläget i norra delen av kvarteret Strömkarlen vid nuvarande Strömgränden. Enligt 1787 års karta fanns redan då ett apotek med namnet ”Björnen” som var beläget vid nuvarande Tycho Braheplatsen. Det har troligen funnits apotek även tidigare men eftersom de flesta handlingar försvann under kriget 1676–79, är det inte vederlagt. Som en jämförelse kan nämnas att Helsingör hade sitt Svanen-apotek redan år 1581.

Björnen öppnades på senhösten 1905 i sydöstra hörnhuset Kullagatan/Sankt Jörgens plats. I direkt anslutning till apoteket fanns även vissa lokaler för AB Leo (Pfizer). Nuvarande apotek med detta namn är inrymt i hörnhuset Drottninggatan 18/ Hästmöllegränden.

Hjorten öppnades på Högaborg/Eneborg 1951 och lades ner 1998.

Kärnan fanns fram till 1974 i det s.k. apotekshuset söder om Billeplatsen. Namnet Kärnan antogs redan 1880. Apoteket drev även under åren 1903–19 en mineralvattenfabrik. Efter en ombyggnad 1958–59 överlämnades den gamla inredningen från 1886 till Helsingborgs museum, som senare återuppfört apoteksinredningen i ett av de gamla Strömgrändshusen på Fredriksdals friluftsmuseum. Det nutida apoteket Kärnan finns i lasarettets centralbyggnad.

Lejonet startade 1886 med vattenfabrik i det nyuppförda hörnhuset i det sydöstra hörnet av Bollbrogatan/Kaliforniegatan. Apoteket flyttade 1927 till fastigheten i det sydvästra hörnet av Södergatan/Bollbrogatan (också känt som Industri- och arbetareföreningens hus där under en period legendariska Granboms kafé var inrymt). Apoteket fanns kvar här fram till 1964, då det flyttade till Söderport (Södergatan 11), för att så småningom hamna på nuvarande plats längre söderut i Länsförsäkringars 1985–86 uppförda fastighet på Södergatan 19.

Biet öppnades i Elinebergs centrum 1993. Rosen är apoteket i Rosengårdens centrum, öppnat 1996.

Staren på Drottninghög startade sin verksamhet 1973.

Apoteket Stattena, O. D. Krooks gata, öppnade 1981.

Svanen, Råå, ett av de äldre apoteken, tillkom 1929.

Apoteket Väla är det enda utanför centralorten. Det öppnades i Väla centrum 1984.

LÄS MERA: Sven H. Ryde: ”Kungl. hovapoteket Kärnan Helsingborg”, Kring Kärnan 11 (1975).