Anders Munthe

Munthe, Anders, ägde tillsammans med sin hustru, Johanna Katarina Cöster (släkten), området över vilket Munthegatan drogs. Se också Hotell Munthe.