AB Leo

AB Leo, grundat 1914 på initiativ av apotekare Johan Zickerman på apoteket Björnen. Danska Lövens Kemiske Fabrik önskade etablera ett dotterbolag i Sverige och gick in tillsammans med bl.a. Zickerman i den verksamhet som skulle bli en av Helsingborgs största. Ett försök att flytta verksamheten till Malmö blev kortvarigt och man var snart tillbaka i Helsingborg. En lokal i Prästgatan 16 hyrdes 1919, men samma år hade bolaget förvärvat tomt i kvarteret Svalan på Stattena, dit snart den expanderande rörelsen förlades, till en början i en byggnad som uppförts 1908 av S:t Eriks Vatten- & Isaktiebolag, men då detta gjort konkurs, liksom en efterföljare, kom snart Leo igång med tillverkningen där. Leo-piller, ett avföringsmedel, blev bolagets första stora framgång, men tidernas flaggskepp blev utan tvekan värktabletten Albyl. Som pionjär i Sverige med insulin jämte otaliga andra preparat har Leo varit framgångsrikt med sina läkemedel.
Ständig expansion och utbyggnader har följt genom åren, bl.a. ett nytt laboratorium för 25 miljoner som stod klart 1980, och en anläggning för forskning uppförd invid Fredriksdalsskogen. År 1983 blev Leo åter svenskägt genom Wilhelm Sonesson AB, men 1986 såldes företaget för 3 300 miljoner till Pharmacia. 1989 slogs Procordias läkemedelsföretag Kabi samman med Pharmacia och 1995 var det dags igen för en ny konstellation, nu kallad Pharmacia och Upjohn, varvid makten försköts till USA. Omkring 850 personer arbetar i början på 2000-talet i Pharmacia AB i Helsingborg, som är uppdelat i Global Supply och Consumer Healthcare där storsäljaren Nicorette, som är världens största nikotinersättningsprodukt, numera är företagets flaggskepp. År 2003 bytte företaget ägare: Pfizer Health AB. Efter ytterligare ägarebyte heter företaget idag 2013 McNeil AB som i sin tur är en del av the Johnson & Johnson Group of Consumer Companies.

Läs mera: Stig Nylén, ”Leos och Ferrosans rötter” (1992); Jerker Ahlin & Rolf Lundgren, ”Från Leopiller till Nicorette” (2002).