Wilson park

Wilson park och Anneberg. Karta från 1910 över de två bostadsområdena, avgränsade av Viktoriagatan (senare Örebrogatan)
Wilson park och Anneberg. Karta från 1910 över de två bostadsområdena, avgränsade av Viktoriagatan (senare Örebrogatan)

Wilson park, område exploaterat av byggmästare A.J. Wilson (se Byggare). Det första huset som uppfördes här var villa Nyhem år 1896, efter ritningar av arkitekt Gustav Holmdahl, vilken även ritade många andra villor i området. Huset Nyhem hyrdes 1902 av pionjären inom epileptikervården, Ebba Ramsay, vilken inrättade ett privat vårdhem.