Viadukter

Den första järnvägsviadukten på Norr
Den första järnvägsviadukten på Norr

Viadukter, järnvägsviadukten på Norr stod färdig 1883, förstärktes 1910 och blev helt ombyggd 1991. Viadukten vid Romares väg uppfördes 1919–1921 av Christiani & Nielsen från Köpenhamn. Södergatsviadukten invid brandstationen från dåvarande Ramlösavägen till Sandgatan, projekterades i början på 1960-talet. Den öppnades för trafik den 1 december 1964 och betydde att ”bangårdseländet” på Söder försvann.