Viadukter

Den första järnvägsviadukten på Norr

Viadukter, järnvägsviadukten på Norr stod färdig 1883, förstärktes 1910 och blev helt ombyggd 1991. Viadukten vid Romares väg uppfördes 1919–1921 av Christiani & Nielsen från Köpenhamn. Södergatsviadukten invid brandstationen från dåvarande Ramlösavägen till Sandgatan, projekterades i början på 1960-talet. Den öppnades för trafik den 1 december 1964 och betydde att ”bangårdseländet” på Söder försvann.